Produkt: Akademia eCommerce

Okres subskrypcji (w miesiącach): 3

Cena: 343,17 PLN brutto

Adres e-mail*:

Imię Nazwisko*:

Nazwa firmy (Pozostaw puste, jeśli osoba prywatna):

Adres firmy (Ulica, nr bydynku/lokalu)*:

Kod pocztowy, miejscowość*:

NIP (pozostaw puste, jeśli osoba prywatna):

  

  

Proszę o udostępnienie materiałów przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia. Tym samym zgadzam się na utratę prawa do odstąpienia od Usługi.

Opis przedmiotu świadczenia
Materiały audiowizualne przeznaczone do odsłuchania zapisanej cyfrowo treści. Link umożliwiający dostęp do treści zostanie przesłany pod wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej po dokonaniu płatności.
Sprzedawca: EMARKETING.PL GRZEGORZ KORDECZKA, ul. Sielska 8, 60-129 Poznań, kontakt: redakcja@akademia-ecommerce.pl.